007. ĐẠI CƯƠNG – PHÁP CHÂN ĐẾ TỤC ĐẾ; 2 SỰ THẬT; SỰ TIÊU HOẠI PHÁP HỌC TAM TẠNG | SƯ CHÁNH MINH