15. Kinh Đại Bát Niết Bàn – Tụng Phẩm I | Giảng Giải Kinh Trường Bộ – Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học